Skip to main content

Dienstvrijstellingen: drie dagen in 2015

Datum: 

illuDe Ministerraad van 27 november 2014 keurde een ontwerpomzendbrief goed voor 3 brugdagen in 2015:

  • vrijdag 2 januari 2015
  • vrijdag 15 mei 2015
  • maandag 20 juli 2015

De personeelsleden die volgens hun arbeidsstelsel niet werken op maandag of vrijdag (4/5, loopbaanonderbreking, ...) kunnen deze dienstvrijstelling niet opnemen op een ander tijdstip tijdens het jaar.

Fases voor de inwerkingtreding:

  • onderhandeling in Comité B
  • ondertekening door de Minister belast met Ambtenarenzaken 
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 27 november 2014.