Skip to main content

Diversiteit: cofinanciering van 12 projecten

Datum: 

Diversiteit en HRDe FOD P&O lanceerde in januari 2014 opnieuw een oproep tot projecten om federale organisaties te ondersteunen bij de uitvoering van een diversiteitsbeleid. De geselecteerde projecten zijn nu bekend en worden voor 50% gecofinancierd.

Er werd bij de analyse van de projecten rekening gehouden met volgende criteria:

 • het vernieuwende en overdraagbare karakter van het project
 • het feit dat het project geïntegreerd is in een HR-proces
 • het feit dat het project een meerwaarde betekent voor de organisatie.

Initiatieven om integratie van personen met een handicap op de werkvloer te bevorderen, werden ook aangemoedigd, steeds rekening houdend met de redelijkheid van de projecten.

Er zijn 12 projecten geselecteerd (voor in totaal 83.806 euro) in de volgende organisaties:

 • Rijksdienst voor Pensioenen
 • POD Maatschappelijke Integratie
 • Ministerie van Defensie
 • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • Federale Politie
 • FOD Volksgezondheid (3 projecten)
 • FOD Mobiliteit en Vervoer
 • FOD Financiën
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Meer info

Contact

Pagina laatst gewijzigd op 03 juni 2014.