Skip to main content

Optifed: 4 projecten goedgekeurd

Datum: 

Optifed is het federale efficiëntieprogramma, dat besparingen wil realiseren en de werking van de federale overheid verbeteren door een sterkere samenwerking tussen de federale overheidsdiensten.

Federale organisaties kunnen projecten voorstellen in het kader van die programma’s. Deze projecten moeten transversaal zijn, mogen geen terugkerende kosten veroorzaken en de uitvoering van het project moet een rechtstreekse impact hebben op de dienstverlening van de overheidsdienst.

Er werden eerder al verschillende projecten goedgekeurd. De Ministerraad van 19 april 2013 keurde nog eens 4 projecten goed:

  • Fedoclean: de oprichting van een centrale onderhoudsdienst bij de FOD Personeel en Organisatie
  • Geolocalisatiedienst: de aanschaf en het gebruik van een navigatiesoftware en een haalbaarheidsstudie voor de creatie van een gecoördineerde geolocatiedienst voor de federale overheid
  • Federaal governance model voor databeheer (BI): ontwerp van een federaal governance model voor gegevensbeheer om de gegevens te delen, te coördineren en te centraliseren
  • e-PV: aansluiting van de FOD Economie op de e-PV-toepassing, om elektronische processen-verbaal op te stellen en ze in de gegevensbank op te slaan en de gegevens te delen.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 24 april 2013.