Skip to main content

Ontwikkelcirkels: evaluatieverslag

Datum: 

Cartoon ontwikkelcirkelsHet ministerieel besluit van 11 december 2012 legt het model vast van het beschrijvend evaluatieverslag in uitvoering van artikel 16 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en het Ministerie van Defensie.

Het model van dit evaluatieverslag werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2012. De FOD P&O biedt formulieren en de elektronische tool "Crescendo" aan voor het beheer van de evaluatiecyclus.

Deze wijziging past in het kader van een grondige aanpassing van het evaluatiesysteem.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 15 januari 2013.