Skip to main content

FOD P&O: EMAS-certificering behaald

Datum: 

De FOD P&O heeft met terugwerkende kracht de EMAS-milieucertificering bekomen op 28 november 2011.

Via deze certificering kan de FOD P&O zijn impact op het milieu verminderen via bijvoorbeeld:

  • de introductie van milieu- en maatschappelijke clausules in overheidsopdrachten
  • het aanbod aan "groene" voordelen voor de federale ambtenaren (FED+)
  • het verminderen van het energieverbruik door een betere regeling van de airconditioning, aangepaste verlichting, energiezuiniger informaticamateriaal
  • de monitoring en de vermindering van het papierverbruik
  • ecologische kantoorbenodigdheden en onderhoudsproducten
  • omvangrijke afvalsortering
  • een aanbod aan lokale en seizoensproducten in de cafetaria.

Meer info

  • over de EMAS-certificering van de FOD P&O
  • per e-mail 

 

Pagina laatst gewijzigd op 20 juli 2012.