Skip to main content

Activiteitenverslag 2011: FOD Buitenlandse Zaken

Datum: 

De FOD Buitenlandse Zaken heeft zijn activiteitenverslag 2011 gepubliceerd. Het stelt de belangrijkste thema’s en gebeurtenissen van het voorbije jaar uit zijn diverse beleidsdomeinen voor en brengt recent cijfermateriaal over onder meer de personeels- en gebouwenbestanden.

Je leest onder meer welk standpunt België in 2011 innam op het vlak van de grote politieke omwentelingen in de Arabische wereld, de cruciale presidentsverkiezingen in de DRC en de financiële crisis in de eurozone, en welke acties het daaraan koppelde.

Je vindt het activiteitenverslag 2011 in elektronische vorm op de site van de FOD Buitenlandse Zaken.

Pagina laatst gewijzigd op 20 april 2012.