Skip to main content

Loopbaanonderbreking: 12 maanden minder

Datum: 

evenwicht werk - privéVoortaan kan je als federaal personeelslid niet langer 72 maanden, maar 60 maanden loopbaanonderbreking nemen tijdens je carrière. (60 maanden voltijdse loopbaanonderbreking en 60 maanden deeltijdse loopbaanonderbreking).

Voor de aanvragen die een aanvang nemen na 31.12.2011 blijven de oude bepalingen van toepassing op voorwaarde dat:

  • de werknemer vóór 28 november 2011 zijn werkgever schriftelijk op de hoogte had gebracht van de aanvraag en als de aanvragen of verlengingsaanvragen voor onderbrekingsuitkeringen vóór 24 december 2011 werden ontvangen bij de RVA.

Voor de aanvragen die een aanvang nemen vóór 01.01.2012 blijven de oude bepalingen van toepassing ongeacht of de RVA de aanvragen ontvangen heeft voor of na 24 december 2011.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 13 januari 2012.