Skip to main content

e-Gov Awards: drie federale winnaars

Datum: 

De eGov Awards reiken jaarlijks prijzen uit aan overheidsdiensten die met digitale projecten hun administratie vereenvoudigen en hun dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren.

Dit jaar vielen maar liefst 3 federale diensten in de prijzen: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict):

  • De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) is de grote winnaar van deze 9e editie van de Agoria e-Gov Awards 2011. Voor hun website Student@work ontvingen ze de award voor het beste project. Deze online tool rond de nieuwe regels voor studentenjobs is volgens de jury een schoolvoorbeeld van hoe eGov de dienstverlening naar de burgers kan verbeteren.
  • Fedict wint met het project eBirth de eGov-award Beste Samenwerking. eBirth vereenvoudigt de uitwisseling van de gegevens tussen de verschillende overheidsdienten bij geboortes.
  • De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wint de eGov-award Rendabiliteit met hun project ePV (elektronisch proces-verbaal). Met ePV wil de overheid de sociale fraude beter bestrijden door een snellere verwerking van pv’s en betere uitwisseling van informatie.

Proficiat aan onze federale collega's!

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 02 december 2011.