Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni van dit jaar niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.
 

FOD Justitie: bewakingspersoneel

Datum: 

Het koninklijk besluit van 19 mei 2010 (Belgisch Staatsblad van 2 juni 2010) machtigtSelor een doorlopende vergelijkende selectie te organiseren voor de aanwerving van penitentiaire bewakingsassistenten voor de FOD Justitie.

Dit betekent dat de kandidaten zich het hele jaar door bij Selor kunnen inschrijven en dat Selor, wanneer de behoeften dit rechtvaardigen, een selectiesessie organiseert en de kandidaten uitnodigt volgens de volgorde van hun inschrijving.

Ditzelfde koninklijk besluit voorziet erin dat de contractuele penitentiaire beambten van niveau D die momenteel in dienst zijn een nieuw contract van niveau C zullen krijgen indien ze het het getuigschrift van generieke competenties verworven buiten het diploma bekomen en indien ze ingeschreven zijn als kandidaat voor een statutaire aanwerving van penitentiair bewakingsassistent.

Dit besluit is in werking getreden op 17 mei 2010.

Het volgt op het koninklijk besluit van 15 maart 2010 houdende diverse maatregelen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel (Belgisch Staatsblad van 23 maart 2010), dat met name het getuigschrift van generieke competenties verworven buiten het diploma invoert.

Meer info

  • over het koninklijk besluit van 19 mei 2010 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving en het geldelijk statuut van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking.

Pagina laatst gewijzigd op 04 juni 2010.