Skip to main content

Zwangere vrouwen: verwijdering uit het arbeidsmilieu

Datum: 
19 november 2009

Vanaf 1 januari 2010 zal het Fonds voor Beroepsziekten niet langer bevoegd zijn voor de vergoeding van zwangere vrouwen uit de privésector die verwijderd worden uit hun arbeidsmilieu wegens bepaalde beroepsrisico's. De aanvragen zullen verwerkt worden door het RIZIV en de vergoeding zal verzekerd worden door de ziekenfondsen (economische herstelwet van 27 maart 2009).

Deze nieuwe maatregel heeft echter geen enkele invloed in de overheidssector, waar de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector van toepassing blijft.

De overheidsector blijft de vergoedingen zelf uitkeren en de ziekenfondsen moeten, bij contractuelen, slechts tegemoet komen wanneer de verwijdering uit het arbeidsmilieu niet toe te schrijven is aan een beroepsrisico.

Er is dus geen aanleiding om de handelswijze van de stafdiensten P&O of de personeelsdiensten van de federale organisaties te wijzigen met betrekking tot de verwijdering van zwangere vrouwen wegens bepaalde beroepsrisico's.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 23 november 2009.