Skip to main content

FOD Mobiliteit en Vervoer: open directiecomité

Datum: 

De FOD Mobiliteit en Vervoer stelde zich als doel om een innovatieve en dynamische overheidsdienst te creëren. Dit vertaalt zich in een nieuwe organisatiecultuur waar de waarden van collegialiteit, verantwoordelijkheid en klantgerichtheid een prominente plaats innemen.

Om deze nieuwe organisatie in overeenstemming met haar waarden op te bouwen, lanceerde de FOD een nieuw initiatief: de ‘OpenDircom’. Elke maand hebben medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan een open vergadering van het Directiecomité. Iedereen is op vrijwillige basis uitgenodigd om strategische kwesties van de FOD te bespreken (herpositionering na regionalisering, invoering van nieuwe IT-tools, uitdaging van autonome voertuigen, ...). De actoren op het terrein kunnen zo hun visie en ideeën voor de toekomst van de FOD overbrengen.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 21 september 2015.