Skip to main content

Les informations présentes sur ce site ne seront plus mises à jour à partir du 29 juin 2022. A partir de ce moment, vous retrouverez toutes les informations mises à jour du SPF Stratégie et Appui (BOSA) sur le site www.bosa.belgium.be.

Evaluatiecycli-geëvalueerden: voor een goed begrip

Date: 

illuDeze brochure is bestemd voor geëvalueerden en legt de belangrijkste elementen uit het KB uit. Er is onder andere aandacht voor wie jou gaat evalueren en welke stappen je kan
verwachten voorafgaand aan jouw evaluatie. Ook de evaluatie zelf komt aan bod, net als de mogelijkheid die je hebt om in beroep te gaan.

De hoofdstukken kregen vragen als titels zodat je snel het antwoord kan vinden op je vragen. Aan het eind van de brochure vind je een verklarende woordenlijst die je wegwijs maakt in de woorden die gebruikt worden.

De papieren versie van deze brochure kan je bestellen via fedwebteam@p-o.belgium.be.

Dernière mise à jour le 14 juin 2017.