Skip to main content

Les informations présentes sur ce site ne seront plus mises à jour à partir du 29 juin 2022. A partir de ce moment, vous retrouverez toutes les informations mises à jour du SPF Stratégie et Appui (BOSA) sur le site www.bosa.belgium.be.

Evaluatiecycli-evaluatoren: voor een goed begrip

Date: 

illuDeze brochure is bestemd voor evaluatoren die meer willen weten over: hun rol als evaluator, voor het onderscheid tussen de functionele chef en de hiërarchische meerdere, voor de verschillende gesprekken en de duur van de evaluatieperiode en voor de eindvermeldingen en de corresponderende definities.

De hoofdstukken kregen vragen als titels zodat je als evaluator snel het antwoord kan vinden op de vragen die je jezelf stelt. Aan het eind van de brochure vind je een verklarende woordenlijst die je wegwijs maakt in de termen die gebruikt worden.

Omdat de federale overheid veel belang hecht aan teamwerk en aan de dienstverlening naar de burger en de maatschappij toe, zijn de evaluatiecriteria uitgebreid met de bijdrage aan de teamprestaties en de beschikbaarheid voor gebruikers van de dienst.

Door deze aspecten mee te evalueren krijg je als evaluator een volledig beeld van je geëvalueerde: hoe is hij als individu (prestaties, ontwikkeling) en hoe gaat hij om met zijn teamleden en de rest van de organisatie of de buitenwereld (bijdrage aan de teamprestaties, beschikbaarheid voor gebruikers van de dienst)?

Deze brochure is niet meer up to date. Ze wordt momenteel herwerkt.

Dernière mise à jour le 14 juin 2017.