Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Elke werkgever is verplicht om een welzijnsbeleid te voeren én om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk te hebben.  De dienst geeft zowel aan de werkgever als aan de werknemers advies over de toepassing van de regelgeving over het welzijn op het werk.  

De interne dienst wordt opgericht op het hoogste niveau van de organisatie omdat daar de beleidsbeslissingen over welzijn worden genomen.  De preventieadviseur, of één van de preventieadviseurs indien er meerdere zijn, neemt de leiding van de dienst.  Op die manier is er een directe samenwerking tussen de interne dienst en het management.  De preventieadviseur voert zijn taak echter wel in volle onafhankelijkheid van de werkgever en de werknemer uit.   

Opdrachten

De opdrachten van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zijn: bijstand verlenen bij de uitwerking, programmering, uitvoering en evaluatie van het welzijnsbeleid.

 • de risico’s analyseren
 • ongevallen en incidenten bestuderen
 • de oorzaken van beroepsziekten analyseren
 • psychosociale factoren verbonden aan de arbeid onderzoeken
 • advies verlenen over de organisatie van de arbeidsplaats
 • advies verlenen over de hygiëne op de arbeidsplaats en sociale voorzieningen
 • advies verlenen over de instructies
 • voorstellen doen i.v.m. onthaal, informatie en vorming van de werknemers
 • deelnemen aan de coördinatie, samenwerking en informatie inzake werken met derden
 • ter beschikking staan voor vragen van werkgever, hiërarchische lijn, werknemers
 • interne noodprocedures uitwerken
 • meewerken aan de organisatie van de eerste hulp
 • alle andere opdrachten uitvoeren die opgelegd zijn door de wet en de uitvoeringsbesluiten
 • de wisselwerking tussen mens en arbeid onderzoeken
 • gezondheidstoezicht op de werknemers uitvoeren: gezondheidstoestand evalueren, aangepaste werkmethodes en -posten voorstellen, beroepsziekten opsporen
 • samenwerken met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in het kader van de risicoanalyse en de invoering van preventiemaatregelen

Indien de interne dienst niet alle opdrachten kan vervullen, moet de werkgever een beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om preventie en bescherming samen te organiseren.  Alle federale overheidsdiensten (FOD's) en enkele andere federale diensten hebben er dan ook voor gekozen om een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid op te richten.

Pagina laatst gewijzigd op 26 maart 2019.