Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Preventie

Om arbeidsongevallen te voorkomen, zijn veiligheid en gezondheid op het werk streng gereglementeerd. De preventie van arbeidsongevallen speelt dan ook een belangrijke rol in het welzijnsbeleid van de federale overheid. Met behulp van een risicoanalyse worden eventuele risico’s voor de personeelsleden opgespoord, waarna men de gepaste preventiemaatregelen kan nemen. Verder inspecteert de preventieadviseur de gebouwen en houdt hij de data van de technische controles, bijvoorbeeld van de liften, nauwkeurig bij. 

Ook jij werkt mee aan de arbeidsveiligheid op je werk: risico’s op de juiste manier benaderen, veiligheidsinstructies toepassen, … Je werkgever is dan ook verplicht om je te informeren over de risico’s op je werkplek en om je op te leiden zodat je de veiligheidsinstructies juist kan interpreteren. Als je trouwens iets gevaarlijks ziet op de werkvloer, dan ben je verplicht om dit te melden aan je werkgever!

Gezondheidstoezicht op de werknemers

Direct en discrete toegang tot de arbeidsgeneesheer

Werknemers kunnen direct bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer aankloppen voor een spontane raadpleging of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. Ze hoeven dit voortaan niet eerst meer aan te vragen bij hun werkgever. Werknemers kunnen dus in alle discretie bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer terecht. Deze geneesheer brengt de werkgever daar enkel van op de hoogte als de werknemer daar zijn toestemming voor geeft.

Overleg met andere geneesheren

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan met de behandelende geneesheer en/of de adviserende geneesheer overleggen naar aanleiding van het onderzoek bij werkhervatting of bij het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. De werknemer moet evenwel zijn toestemming daarvoor geven.

 

Pagina laatst gewijzigd op 04 juli 2014.