Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni van dit jaar niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.
 

Weddeschalen

Voor elk niveau zijn er een aantal weddeschalen die afhangen van de graad (niveaus B, C en D) of de klasse (niveau A). Sommige overheidsdiensten hebben specifieke weddeschalen voor hun bijzondere graden.

Voor de mandaathouders worden salarisbanden gebruikt.

Contractuelen en statutairen

De weddeschalen voor contractuelen en statutairen zijn dezelfde.

Je krijg periodiek een tussentijdse verhoging. Dat is je geldelijke anciënniteit. Het gaat hier doorgaans om werkelijk verrichte diensten. Voor diensten die je in een lager niveau verricht hebt, kan je anciënniteit herberekend worden. Daarnaast kunnen ook je leeftijd en je ervaring in de privésector een invloed hebben.

Als je al in dienst was op 31 december 2013, is het principe echter dat je je weddeschaal die je op dat moment (vóór 1 januari 2014) behoudt. Tot 2016 heb je recht op de tussentijdse verhogingen die verbonden zijn aan je weddeschaal. Vanaf 2017 worden de verhogingen vervangen door forfaitaire jaarlijke bedragen.

Als je als contractueel personeelslid al in dienst was op 31 december 2013 en later tot de stage wordt toegelaten in dezelfde graad of klasse, behoud je - in het geval je nieuwe wedde lager zou zijn -  je oude wedde tot wanneer je in de nieuwe weddenschaal die verbonden is aan je graad of klasse, een wedde krijgt die minstens daaraan gelijk is.

Hetzelfde geldt als je als contractueel personeelslid al in dienst was op 31 december 2013 en een nieuwe arbeidsovereenkomst in dezelfde graad of klasse krijgt binnen een termijn van twaalf maanden sinds het einde van de vorige arbeidsovereenkomst: je behoudt - in het geval je nieuwe wedde lager zou zijn -  je oude wedde tot wanneer je in de nieuwe weddenschaal die verbonden is aan je graad of klasse, een wedde krijgt die minstens daaraan gelijk is.

In dienst op 31/12/2013

vanaf 1/1/2014

Niveau A  niveau A1 - A3 (PDF, 25.36 KB) en  niveau A4 - A5 (PDF, 78.75 KB)  niveau NA11 - NA25 (PDF, 84.01 KB) en  niveau NA31 - NA54 (PDF, 85.02 KB)
Niveau B  niveau BA - BT (PDF, 33.07 KB) en  niveau BF - BI (PDF, 34.08 KB)  niveau B1 - BS5 (PDF, 75.76 KB) en  niveau NBI1 - NBI5  (PDF, 40.02 KB)
Niveau C  niveau C (PDF, 20.7 KB)  niveau C1 - CS5 (PDF, 70.59 KB) en  niveau NCF1 - NCF5 (PDF, 39.71 KB)
Niveau D  niveau D (PDF, 44.16 KB)  niveau DC1 - DAS5 (PDF, 62.87 KB) en  niveau NDA1 - NDT6 (PDF, 73.99 KB)

 

Maandelijkse brutowedde = (Jaarlijkse wedde x index) : 12

Voor de geïndexeerde bedragen, ga naar 'Bedragen indexeren'

Mandaathouders

De mandaatfuncties worden volgens 13 criteria gewogen. Volgens het aantal punten dat bij de weging wordt toegekend, worden deze functies aan een van de 7 salarisbanden verbonden. Aan elke salarisband is een wedde verbonden. Alle functies van voorzitter van een directiecomité van een FOD zijn in salarisband 7 ingeschaald.

Deze weddes worden enkel geïndexeerd, er zijn geen tussentijdse verhogingen.

Bedragen

(niet-geïndexeerde jaarwedde, voltijds, tegen spilindex 138,01))

  • Klasse 1 = 51 973,55 €
  • Klasse 2 = 57 104,87 €
  • Klasse 3 = 65 508,80 €
  • Klasse 4 = 73 185,81 €
  • Klasse 5 = 87 385,33 €
  • Klasse 6 = 102 162,42 €
  • Klasse 7 = 117 600,71 €

De brutomaandwedde = (jaarwedde x index) : 12

Voor de geïndexeerde bedragen, zie bedragen indexeren

Pagina laatst gewijzigd op 22 november 2016.