Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni van dit jaar niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.
 

Weddeberekening

Je nettowedde hangt van een hele reeks factoren af: je niveau, je graad of klasse, je anciënniteit … Daarnaast zijn er persoonlijke factoren, bv. personen ten laste, waarmee hier geen rekening wordt gehouden.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Brutowedde

Je brutojaarwedde bereken je door het niet-geïndexeerde jaarbedrag, dat verbonden is aan je anciënniteit (zie weddeschalen), te vermenigvuldigen met de geldige indexeringscoëfficiënt.

Jaarwedde x indexeringscoëfficiënt = brutojaarwedde

Voorbeeld

De brutojaarwedde van een administratief deskundige (schaal B1) met 5 jaar nuttige anciënniteit (indexeringscoëfficiënt vanaf 1 april 2022 = 1,8476):

€ 18.152 x 1,8476 = € 33.537,63

De geïndexeerde brutomaandwedde krijg je door je brutojaarwedde door 12 te delen.

In het voorbeeld hierboven heeft de administratief deskundige een brutomaandwedde van :

€ 33.537,63 : 12 = € 2;794.80

Onvolledige wedde

Als je geen recht hebt op een volledige wedde, bijvoorbeeld omdat je deeltijds werkt of een onbezoldigd verlof hebt opgenomen, zijn er verschillende situaties mogelijk.

Nettomaandwedde

Na een aantal afhoudingen van je brutomaandwedde krijg je je nettomaandwedde. Bij contractuelen gaat er iets meer van de wedde af, met name voor sociale bijdragen (ziekte, invaliditeit, werkloosheid).

Statutairen

Voor statutairen zijn er de volgende afhoudingen:

 • 7,5 % voor het Fonds der Overlevingspensioenen
 • 3,55 % voor de ziekte- en invaliditeitsverzekeringde
 • bedrijfsvoorheffing
 • de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.

Meer details vind je op de webiste van PersoPoint

Contractuelen

Voor contractuelen zijn er de volgende afhoudingen:

 • de bedrijfsvoorheffing
 • de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid
 • 13,07 % voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die bestaat uit
  - 7,50 % voor het rust- en overlevingspensioen
  - 3,55 % voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering (gezondheidszorg)
  - 1,15 % voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering (vergoedingen)
  - 0,87 % voor de werkloosheidsverzekering.

Meer details vind je op de webiste van PersoPoint

Pagina laatst gewijzigd op 12 mei 2022.