Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Toelage voor opleidingsactiviteit

Statutairen, stagiairs en contractuelen die opleidingen geven terwijl dat niet tot hun normale taken behoort, kunnen een toelage voor opleidingsactiviteit krijgen.  

De opleiding moet erkend zijn door het Federale Directiecomité of de Directieraad waartoe je als opleider behoort.  

Bedrag

De toelage bedraagt niet geïndexeerd 180 euro per opleidingsdag. Om het geïndexeerde bedrag te berekenen, ga naar de pagina ‘Bedragen indexeren’.

Een opleidingsdag duurt minstens 6u. De prestaties van minder dan 6u worden prorata betaald.  

Inbegrepen in het bedrag van de toelage: de tijd besteed aan de voorbereiding van de opleidingen en aan eventuele verbeteringen in verband met de opleiding.

Pagina laatst gewijzigd op 01 september 2017.