Vervoerkosten

Voor je woon-werkverkeer is het openbaar vervoer gratis, in uitzonderlijke omstandigheden krijg je een tegemoetkoming als je eigen vervoer moet gebruiken.

Je krijgt deze tegemoetkoming als je onmogelijk het openbaar vervoer kunt gebruiken en je je persoonlijk voertuig gebruikt voor een vooraf bepaalde afstand in een van de volgende situaties:

  • bij permanente of tijdelijke lichamelijke hinder die het gebruik van het openbaar vervoer niet toelaat
  • als je werkplaats meer dan 3 kilometer van de dichtsbijzijnde halte van het openbaar vervoer verwijderd is
  • als een onregelmatig werkrooster of prestaties in continudienst het gebruik van het openbaar vervoer over een afstand van ten minste drie kilometer uitsluiten
  • bij dringend en uitzonderlijk werk

Bedragen

De tussenkomst van de overheid wordt berekend op basis van de prijs van de treinkaart tweede klasse voor een maand over de aangenomen afstand. Als je die verplaatsing niet elke dag maakt, wordt het bedrag proportioneel berekend.

Deze tussenkomst mag nooit gecumuleerd worden met een gelijkaardige tegemoetkoming in woon-werkverkeer. Cumulatie is evenwel toegestaan:

  • in geval van een uitzonderlijke en hoogdringende oproeping komende van de hiërarchische meerdere van de werknemer
  • voor de personeelsleden met een onregelmatig werkrooster of in continudienst, uitsluitend voor de dagen en uren waarop verplaatsingen met het openbaar vervoer onmogelijk zijn.

Je wordt uitbetaald op basis van een maandelijks ingediende kostenstaat.

Wanneer personeelsleden die aan alle gestelde voorwaarden voldoen, samen reizen in een persoonlijk voertuig, dan wordt de tegemoetkoming betaald aan de bestuurder van dit voertuig.

Pagina laatst gewijzigd op 01 juni 2011.