Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Telewerk

Telewerk is mogelijk voor:

 • contractuelen
 • mandaathouders
 • stagiairs
 • statutairen

Telewerk houdt in dat je, met behulp van informatietechnologie, thuis kan werken of op een plaats naar keuze. Je kan vrijwillig kiezen of je al dan niet telewerkt, maar de werkgever is niet verplicht om je het telewerk toe te staan. Informeer eerst via je hr-verantwoordelijke of telewerk in je organisatie mogelijk is en wat de interne afspraken zijn.

Je krijgt als telewerker

 • een tussenkomst voor vergoeding van internet en communicatiekosten als je 1 (kalender)dag telewerkt in een (kalender)maand
 • een vergoeding voor kantoorkosten voor water, elektriciteit, verwarming, klein computermateriaal, …, als je minstens 4 (kalender)dagen telewerkt in een (kalender)maand.

Naar de info over de vergoedingen

Voorwaarden

 • Het directiecomité beslist of telewerk in de organisatie mogelijk is. Informeer naar de interne afspraken bij je hr-verantwoordelijke.
 • De leidend ambtenaar regelt de praktische modaliteiten voor de implementatie van telewerk (bv. het opstellen van een lijst van functies die zich niet lenen tot telewerk of satellietwerk,…).
 • Het telewerk mag, op jaarbasis, niet meer dan drie vijfden van je arbeidsregeling beslaan. Dit betekent dus dat je bijvoorbeeld wekelijks maximaal 3 dagen telewerk mag verrichten als je voltijds werkt maar het mag ook anders ingedeeld worden, zolang de 3/5de regeling op jaarbasis gerespecteerd blijft.
 • De P&O-directeur kan, na een gemotiveerde aanvraag van de functionele chef en de medewerker, een uitzondering toestaan voor overschrijding van de maximumduur van het telewerk op jaarbasis.
 • De P&O-directeur krijgt een bemiddelende rol in bepaalde omstandigheden (bijv. schorsing of beëindiging van het telewerk).
 • De hiërarchische meerdere/functionele chef is bevoegd voor de goedkeuring van het telewerk. Daarnaast worden ook duidelijk de modaliteiten van de schorsing en de beëindiging door de hiërarchische meerdere of de functionele chef geregeld.
 • Jij en je functionele chef maken onderling afspraken over de dagdagelijkse invulling van het telewerk.
 • Je moet elke telewerkdag registreren.
 • Je doet het telewerk in je woonplaats. Als dat niet zo is, dan moet je dit meedelen aan je werkgever. 

Werkomstandigheden

Als je ervoor kiest om te telewerken, verandert er in principe niets, behalve je werkplek. Je rechten en plichten blijven exact dezelfde, of je nu thuis werkt of niet. Volgende zaken blijven dus onveranderd:

Elke telewerker kan ook controle krijgen van de interne preventiedienst die nagaat of de maatregelen rond veiligheid en gezondheid op de werkplek nageleefd worden. Je kan zelf een inspectiebezoek van die bevoegde diensten aanvragen.
 

Telewerk in de praktijk

Technische ondersteuning

De werkgever stelt de benodigde apparatuur ter beschikking en vergoedt ook de kosten van het telewerk voor communicatie en verbindingen. Je mag dit materiaal echter niet gebruiken voor privédoeleinden.

Als telewerker kan je ook je eigen apparatuur gebruiken. Kosten zoals de installatie van software en onderhoud zijn dan ook voor rekening van je werkgever. De regels voor kosten en onkosten worden vastgelegd in een schriftelijk akkoord.

Een telewerker kan geen aanspraak maken op een verblijfsvergoeding.
 

Als werkgever

 • breng je de minister van Ambtenarenzaken op de hoogte voor je telewerk invoert en bezorg je elk jaar in januari een jaarlijks rapport met alle info over het verrichte telewerk op je dienst
 • stel je apparatuur en technische ondersteuning ter beschikking van de telewerker
 • bezorg je een tweede voeding vanaf gemiddeld twee telewerkdagen per week
 • zorg je eventueel voor ergonomisch materiaal zoals een headset, een 2de beeldscherm en een bureaustoel (geen verplichting maar kan worden overwogen vanaf gemiddeld 2 telewerkdagen per week).
 • vergoed je alle onkosten voor technische ondersteuning
 • neem je maatregelen zodat de bescherming van de gegevens die de telewerker voor professionele doeleinden gebruikt en verwerkt, gewaarborgd is
 • informeer je de telewerker over de maatregelen rond veiligheid en gezondheid op de werkplek
 • informeer je de telewerker over de regels rond bescherming van gegevens en de beperkingen bij het gebruik van ICT-apparatuur of –faciliteiten en de eventuele sancties.

Pagina laatst gewijzigd op 30 april 2022.