Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Werken in een satellietkantoor


1. Definitie satellietwerk

2. Voor wie?

3. Praktisch

4. Rechten en plichten

5. Toetreding nieuwe organisaties
 

1. Definitie satellietwerk

Bij satellietwerk werk je op een andere werkplek dan gebruikelijk. Het kan gaan om een werkplek van je eigen organisatie of van een andere organisatie, maar dan vaak in een andere stad of gemeente. In tegenstelling tot telewerk werk je niet thuis.

Satellietwerk kan een goed alternatief zijn voor je gebruikelijke werkplek of voor telewerk, bv.

 • als je thuis geen geschikte werkplek hebt
 • als je hinder ondervindt om op het werk te geraken
 • als je al elders afspraken hebt of wil vergaderen met collega’s die elders werken

Satellietwerken doe je op vrijwillige basis, maar je werkgever is niet verplicht je dat toe te staan.

2. Voor wie?

Als federaal personeelslid mag je in een satellietkantoor werken

 • als je organisatie satellietwerk toestaat (informeer in je eigen organisatie) en
 • als je hiërarchische meerdere of functionele chef je daar de toestemming toe geeft. Daarnaast worden ook duidelijk de modaliteiten van de schorsing en de beëindiging door de hiërarchische meerdere of de functionele chef geregeld.

Satellietwerk is mogelijk voor:

 • contractuelen
 • mandaathouders
 • stagiairs
 • statutairen

2.1 Akkoord van de organisatie

Het directiecomité beslist of de personeelsleden van de organisatie in een satellietkantoor mogen werken. Het directiecomité legt ook het maximaal aantal dagen per week voor satellietwerk vast.

De leidend ambtenaar regelt de praktische modaliteiten voor de implementatie van satellietwerk (bv. het opstellen van een lijst van functies die zich niet lenen tot satellietwerk,…).

Organisaties waar satellietwerk al mogelijk is:

2.2 Akkoord van je hiërarchische meerdere of functionele chef

 • Je hiërarchische meerdere of functionele chef beslist of je mag werken in een satellietkantoor. Bij deze beslissing houdt je hiërarchische meerdere of functionele chef rekening
  • met de aard van de functie
  • met de kandidaat-satellietwerker en
  • met de algemene organisatie van het werk.
 • Je hiërarchische meerdere of functionele chef moet een weigering motiveren.
 • Jij en je functionele chef maken onderling afspraken over de dagdagelijkse invulling van het satellietwerk.
 • Je moet elke satellietwerkdag registreren.
 • Criteria voor de functie

  Niet alle functies komen in aanmerking voor satellietwerken. Dat geldt voor taken die nauw verbonden zijn met fysieke dienstverlening, maar ook voor sommige leidinggevende functies of functies waarbij regelmatig interne of externe klanten worden ontvangen, kan satellietwerk moeilijk zijn.

 • Criteria voor de satellietwerker

  Satellietwerken is een vorm van werkorganisatie die voornamelijk is gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen de leidinggevende en zijn medewerker. Bovendien is niet elke medewerker in staat tot satellietwerken. Veel taken stellen immers hogere eisen aan zelforganisatie, motivatie en ervaring wanneer ze buiten de gewone werkomgeving uitgevoerd moeten worden.

 • Criteria voor de organisatie van de dienst

  Bij diensten waarvoor fysieke aanwezigheid nodig is, moet bij elke individuele aanvraag voor satellietwerk rekening gehouden worden met andere aan- en afwezigheden in het team.

  Binnen een departement of een team kan dan ook beslist worden om bepaalde kerntijden vast te leggen. Tijdens die kerntijden is satellietwerken niet mogelijk zodat  teamvergaderingen en andere regelmatig terugkerende activiteiten vlot kunnen plaatsvinden.

3. Praktisch

Voor satellietwerk geldt een reeks praktische punten.

 • Meerdere organisaties stellen op een of meerdere plaatsen kantoren ter beschikking. Je vindt de lijst van kantoren met praktische gegevens in de contactlijst op deze pagina (rechterbovenhoek).
 • Je kan satellietwerk verrichten in een kantoor dat door een andere organisatie dan de jouwe wordt aangeboden.
 • Telewerk en satellietwerk samen mogen nooit gelijk zijn aan je volledige werktijd. Bekijk hiervoor de richtlijnen in je organisatie.
 • Je reserveert een werkplek in een satellietkantoor met de reservatietool Archibus. Je kan een plek maximaal een maand vooraf reserveren. Als je toch niet aanwezig kan zijn, maak je je reservatie zo snel mogelijk ongedaan, zodat iemand anders je plaats kan gebruiken.
 • Ben je je paswoord vergeten? Stuur dan een mail naar satellite.office@buildingsagency.be.  
 • Je brengt je hiërarchische meerdere of je functionele chef op de hoogte van de satellietwerksessies die je reserveert. Dat doe je via Scope of een ander tijdregistratiesysteem van je organisatie.
 • Je hiërarchische meerdere of functionele chef kan een sessie weigeren als die je aanwezigheid op de vaste werkplaats nodig acht.
 • Voorafgaande configuratie van het draadloos netwerk ‘govroam’: om toegangsproblemen tot het netwerk te vermijden, raden we je aan om in de mate van het mogelijke het draadloos netwerk govroam vanuit je organisatie (dus vóór je naar het satellietbureau van je keuze gaat) op je computer in te stellen. Je moet dit slechts 1 keer doen. Bekijk  de handleiding (PDF, 663.78 KB) (alleen beschikbaar in het Engels) om je met de configuratie te helpen of contacteer de ICT-dienst van je organisatie.
 • Als je toch problemen ondervindt bij het inloggen op het netwerk, contacteer dan steeds in eerste instantie de ICT dienst van jouw werkgever. Neem dus steeds de contactgegevens van je ICT dienst mee wanneer je wil werken in een satellietkantoor.
   

4. Rechten en plichten

4.1 Van de medewerker

Als je ervoor kiest om satellietwerk te verrichten, verandert er in principe niets, behalve je werkplek. Je rechten en plichten blijven exact dezelfde. De volgende zaken blijven dus onveranderd:

 1. de werktijd
 2. de verloning
 3. de verlofregeling
 4. het ziekteverlof
 5. de regeling van een arbeidsongeval

Satellietwerk geeft echter geen recht op een verblijfsvergoeding, ongeacht de plaats waar het wordt uitgeoefend.

Je hebt recht op een verplaatsingsvergoeding. Als je gebruikelijke woon-werkregeling je verplaatsing naar het satellietkantoor niet regelt, neem je voor de praktische regeling best contact op met je stafdienst P&O of je personeelsdienst.

Respecteer je satellietwerkomgeving (infrastructuur, materiaal, …) en je collega-satellietwerkers (lawaai, clean desk policy, …). Als satellietwerker respecteer je de gedragscode die voor dat specifieke kantoor geldt.

Enkele bijkomende tips.

 • Zet je satellietwerksessies in je elektronische kalender en vermeld de plaats.
 • Schakel je vaste telefoon door naar het nummer waar je bereikbaar bent tijdens het satellietwerken.
 • Evalueer het satellietwerken op regelmatige basis met je hiërarchische meerdere of functionele chef.

4.2 Van de eigen organisatie

De eigen werkgever biedt de satellietwerker de nodige technische ondersteuning. Het gaat dan bv. om een laptop, toegang tot het eigen netwerk, …

4.3 Van de organisatie die de werkplek ter beschikking stelt

De werkgever die het satellietkantoor ter beschikking stelt, is verantwoordelijk voor

 • het beschikbaar stellen,
 • het installeren en
 • het onderhouden van de voor satellietwerk benodigde apparatuur.

Het gaat dan bv. om een printer, maar ook ergonomisch meubilair, goede werkomstandigheden (airco, verlichting, ...) …

Deze organisatie stelt ook een gedragscode voor de satellietwerker op en specifieert de ondersteuning die ze biedt.

De internetverbinding wordt ter beschikking gesteld door de deelnemende organisaties en de Regie der Gebouwen in samenwerking met Belnet.

5. Toetreding nieuwe organisaties

Alle federale organisaties (FOD’s en Ministerie, POD’s, wetenschappelijke instellingen, ION’s, OISZ, …) kunnen deelnemen aan het netwerk waardoor hun medewerkers in een satellietkantoor kunnen werken.

Voor organisaties die willen toetreden, is er eerst een beslissing van het directiecomité noodzakelijk. Daarna kan de organisatie contact opnemen met:

 • Shauni Vanstreels, Regie der Gebouwen, om de toegang van de medewerkers tot de reservatietool te regelen
 • Koen Schelkens, Belnet, om een contract voor de configuratie van het draadloos netwerk govroam af te sluiten.

Pagina laatst gewijzigd op 09 mei 2022.