Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Afstaan van bloed, organen of weefsels en beenmerg

Dit verlof is van toepassing op

 • contractuelen
 • mandaathouders
 • stagiairs
 • statutairen

Duur

Bloed, bloedplaatjes en bloedplasma

Het geven van bloed, bloedplaatjes en bloedplasma is beperkt tot de duur van de gift (nodige tijd) plus ten hoogste twee uur verplaatsing.

Onder de "nodige tijd" wordt verstaan de tijd voor de registratie, het invullen van de medische vragenlijst, het medisch onderzoek, de afname en een korte rustpauze.

Een bloedgift kan gebeuren in een bloedtransfusiecentrum of bij een bloedafname ten lande georganiseerd door een lokale afdeling van het Rode Kruis of in samenwerking met de werkgever.

Er is geen maximumduur voor het verlof per jaar. Dit sluit niet uit dat er nog rekening moet worden gehouden met de momenteel geldende beperking van het aantal giften per jaar.

Organen of weefsels

Voor het afstaan van organen of weefsels krijg je verlof voor

 • de duur van de hospitalisatie
 • de eventueel vereiste herstelperiode
 • de duur van de voorafgaande geneeskundige onderzoeken

Beenmerg en stamcellen

Voor het afstaan van beenmerg via een punctie, krijg je maximum vier werkdagen verlof. Het verlof begint op de dag waarop de beenmergafstand in de verzorgingsinstelling plaatsvindt.

Als stamcellen worden afgestaan via het beenmerg, heb je ook recht op maximum vier werkdagen verlof. Als stamcellen worden afgestaan via een bloedgift, valt dit onder uitzonderlijk verlof voor het geven van bloed, bloedplaatjes of plasma.

Gevolgen

Contractuelen

 • Recht op wedde: ja
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : nee

Statutairen, stagiairs en mandaathouders

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: ja
 • Vermindering ziektekrediet: neen
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Pagina laatst gewijzigd op 13 december 2012.