Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Vaderschapsverlof

Algemeen

Dit verlof is een omzetting van het moederschapsverlof en is van toepassing op:

 • contractuelen
 • mandaathouders
 • stagiairs
 • statutairen

Als vader heb je recht op een vaderschapsverlof om de opvang van je kind te verzekeren als de moeder van het kind in het ziekenhuis opgenomen wordt of overlijdt.

Onder 'vader' wordt verstaan: de vader, de persoon van het vrouwelijk of het mannelijk geslacht getrouwd met de moeder of die met haar samenleeft als koppel op dezelfde woonplaats. (Bijvoorbeeld de meemoeder)

In geval van overlijden van de moeder krijg je verlof voor een periode zolang als het door de moeder niet opgebruikte moederschapsverlof. Om dit verlof te verkrijgen moet je je dienst hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, en dit binnen de zeven dagen volgend op het overlijden van de moeder. De aanvraag moet gestaafd worden met een uittreksel uit de overlijdensakte.

In het geval van hospitalisatie van de moeder kan je vaderschapsverlof krijgen op 2 voorwaarden:

 • als de pasgeborene het ziekenhuis verlaten heeft
 • als de hospitalisatie van de moeder langer duurt dan de zeven dagen volgend op de datum van de bevalling.

Je moet een getuigschrift indienen dat de datum van de bevalling, de datum waarop de pasgeborene het ziekenhuis verlaten heeft en de duur van de hospitalisatie bovenop de zeven dagen volgend op de bevalling, aangeeft.

Het vaderschapsverlof begint ten vroegste op de zevende dag volgend op die van de bevalling; het wordt beëindigd op het ogenblik dat de hospitalisatie van de moeder ten einde loopt en uiterlijk op het einde van het door de moeder niet opgebruikte moederschapsverlof.

Gevolgen

Contractuelen

 • Recht op wedde: nee
 • Wel een uitkering:
  • bij hospitalisatie van de moeder: 60 % van je brutoloon (begrensd tot de loongrens)
  • bij overlijden van de moeder: de uitkering  wordt berekend op je loon en tegen dezelfde percentages als de moederschapsrust:
   • gedurende de eerste 30 dagen: 82% van de verloning
   • vanaf de 31e dag: 75% van de verloning, weliswaar begrensd tot het geldende plafond voor de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen.
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : nee

Statutairen, stagiairs en mandaathouders

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: ja
 • Vermindering ziektekrediet: nee
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Pagina laatst gewijzigd op 17 december 2019.