Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Prenatale medische onderzoeken

Dit verlof is van toepassing op:

 • contractuelen
 • stagiairs
 • statutairen
 • mandaathouders

Als je tijdens de diensturen een prenataal medisch onderzoek (bijv. een echografie of een consultatie bij de gynaecoloog) moet ondergaan en het is niet mogelijk dit na het werk te doen, mag je voor de tijd die daarvoor en voor de verplaatsingen nodig is, afwezig zijn.

Gevolgen

Contractuelen

 • Recht op wedde: ja
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Statutairen en stagiairs

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: ja
 • Vermindering ziektekrediet: neenĀ 
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Pagina laatst gewijzigd op 19 juli 2019.