Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Bescherming op het werk

Dit verlof is van toepassing op:  

  • contractuelen
  • stagiairs
  • statutairen

Als je zwanger bent, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je werkgever.  Vanaf dat ogenblik treden er immers een aantal wettelijke beschermingsmaatregelen in werking, die betrekking hebben op je gezondheid en op die van je ongeboren kind. 

Tijdens je zwangerschap of de periode waarin je borstvoeding geeft, mag je bijvoorbeeld niet verplicht worden om meer dan 38u per week te werken.

Verwijdering van de arbeidsplaats

Je werkgever is ook verplicht om de risico’s voor je veiligheid en gezondheid, en die van je ongeboren kind, op de werkplek te evalueren.  Indien er inderdaad risico’s zijn, moeten je werkomstandigheden aangepast worden, of kan je van werkplaats veranderen.  

Wanneer deze maatregelen het risico niet verkleinen, zal je van ambtswege in verlof geplaatst wordt en dus vrijgesteld zijn van arbeid voor de periode die nodig is.

Gevolgen

Contractuelen

  • Recht op wedde: neen, maar je krijgt een uitkering van het ziekenfonds
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Statutairen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Pagina laatst gewijzigd op 24 februari 2020.