Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Kandidaat bij verkiezingen

Er zijn twee vormen van politiek verlof, elk met hun eigen kenmerken: verlof voor kandidaatstelling bij verkiezingen en het eigenlijke politiek verlof.

Dit verlof voor kandidaatstelling bij verkiezingen is van toepassing op:

  • statutairen

Als je je kandidaat stelt voor de verkiezingen van de federale wetgevende kamers, van de gewest- en gemeenschapsraden, van de provincieraden, de gemeenteraden of van de Europese vergaderingen, heb je recht op uitzonderlijk verlof.

Je krijgt verlof voor de periode die overeenkomt met de duur van de verkiezingscampagne waaraan je deelneemt.  Het verlof begint ten vroegste op de datum van je kandidaatstelling.

Uiteraard ben je niet verplicht gedurende de hele campagne verlof te nemen.

Gevolgen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: nee
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Pagina laatst gewijzigd op 09 april 2019.