Verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een politiek kabinet

Dit verlof is van toepassing op:

 • contractuelen
 • stagiairs
 • statutairen

Als federaal personeelslid kan je verlof krijgen voor het uitoefenen van een ambt bij:

 • een secretariaat, een beleidscel, de cel algemene beleidscoördinatie of een cel algemeen beleid
 • het kabinet van een federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal of lokaal politiek mandataris
 • het kabinet of een secretariaat van een politiek mandataris van de wetgevende macht.

Dit op voorwaarde dat deze organen een reglement hebben waarin de regels inzake terugbetaling van de verloning bepaald worden. Voor de federale regering is het verlof betaald.

De minister waaronder je ressorteert, geeft zijn akkoord voor dit verlof. Contacteer voor meer info je personeelsdienst of de Stafdienst P&O van je werkgever.

Bij het einde van de aanstelling en tenzij je naar een ander secretariaat, beleidscel, cel algemene beleidscoördinatie of cel algemeen beleid van de federale Regering of kabinet overgaat, krijg je per maand activiteit in deze organen één dag verlof met een minimum van drie werkdagen en een maximum van vijftien werkdagen.

Als je bij het Europees parlement aan de slag gaat, valt dit onder het verlof voor opdracht.

Gevolgen

Contractuelen

 • Recht op wedde: ja, indien federaal.  Indien niet federaal: ja, op voorwaarde dat de instantie waar je het ambt uitoefent, je wedde terugstort
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Statutairen, stagiairs

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: ja, indien federaal. Indien niet federaal: ja, op voorwaarde dat de instantie waar je het ambt uitoefent, je wedde terugstort
 • Vermindering ziektekrediet: nee
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Pagina laatst gewijzigd op 27 juli 2017.