Skip to main content

De vrijwillige vierdagenweek

Algemeen

Dit verlof is van toepassing op de federale personeelsleden die vóór 1 januari 2012 al volgens dit stelsel werkten. Ben je pas na 1 januari 2012 gestart, dan zijn de bepalingen van de vierdagenweek (met premie of zonder premie) op jou van toepassing. Werk je bij de lokale besturen, griffies en parketten of de federale politie, neem dan contact op met je personeelsdienst. Hier gelden andere bepalingen.

In het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek werk je vier volledige dagen per week en heb je één vrije dag. Die vrije dag kan nog steeds aangepast worden. Tijdens de periode van de vrijwillige vierdagenweek mag je geen winstgevende activiteiten uitoefenen op je vrije dag.

Opschorting en stopzetting

Met een opzegtermijn van drie maanden kan je uit de vrijwillige vierdagenweek stappen en terug voltijds aan de slag gaan.

De machtiging om verminderde prestaties te verrichten wordt tijdelijk onderbroken als je één van de volgende verloven opneemt:

 • moederschapsverlof
 • loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
 • onbezoldigd ouderschapsverlof
 • verlof om dwingende redenen van familiaal belang
 • verlof om zich kandidaat te stellen voor verkiezingen
 • adoptieverlof, opvangverlof en pleegzorgverlof
 • loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg en medische bijstand
 • verminderde prestaties voor medische redenen. (re-integratietraject).

Nadien loopt de vrijwillige vierdagenweek verder. Je mag dit stelsel niet combineren met andere vormen van deeltijds werken, behalve met het verlof om dwingende reden van familiaal belang.

Sinds 1 september 2012 heeft ieder personeelslid nog recht op 60 maanden. Wanneer je de vrijwillige vierdagenweek niet zelf stop zet, dan zal je nog 4/5e kunnen werken volgens dit stelsel tot 31 augustus 2017 (tenzij je nog een tijdelijke onderbreking van de vrijwillige vierdagenweek gehad hebt. Dan zal de einddatum worden uitgesteld met de duur van de onderbreking (bijv. met een periode van loopbaanonderbreking voor medische bijstand; de volledige lijst van de onderbrekingen werd hierboven opgenomen). Wil je daarna nog 4/5e blijven werken, dan kan je dit volgens een alternatief stelsel, zoals o.a. de vierdagenweek zonder premie, de verminderde prestaties wegens persoonlijke redenen (statutairen) of de deeltijdse loopbaanonderbreking (contractuelen).

Als je de vrijwillige vierdagenweek moet stopzetten (bijvoorbeeld als je stage aanvangt) en je daarna terug 4/5e wil gaan werken, kan je dit onder andere in het nieuwe systeem van de vierdagenweek. Dit nieuwe systeem heeft een maximumduur van 60 maanden voor je 55 met premie. Hierna kan je nog 4/5e blijven werken volgens het stelsel van de vierdagenweek zonder premie, en heb je dus geen recht meer op een premie.

Voorbeeld: je werkt volgens de vrijwillige vierdagenweek en je begint op 1 december 2012 met je stage dus wordt de vrijwillige vierdagenweek stopgezet. Als je op 1 december 2013 terug 4/5e wil gaan werken, beland je in het nieuwe systeem van de vierdagenweek en heb je nog recht op 57 maanden met premie.

Bijzonderheden en gevolgen

Contractuelen
 • Recht op wedde: je krijgt een maandelijkse wedde die gelijk is aan 80% van je voltijdse wedde aangevuld met een basisbedrag van 80,57 (gekoppeld aan spilindex 117,19. Geïndexeerd bedrag op 1/10/2012: 110,60 euro). Voor meer info over geïndexeerde bedragen, zie Bedragen indexeren.
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja
Statutairen
 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: je ontvangt een maandelijkse wedde die gelijk is aan 80% van je voltijdse wedde aangevuld met een basisbedrag van 80,57 (gekoppeld aan spilindex 117,19. Geïndexeerd bedrag op 1/10/2012: 110,60 euro). Voor meer info over geïndexeerde bedragen, zie Bedragen indexeren.
 • Vermindering ziektekrediet: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Pagina laatst gewijzigd op 14 april 2017.