Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Deeltijds

Deeltijdse onderbreking

Algemeen

Dit verlof is van toepassing op

 • contractuelen
 • statutairen

Dit verlof is niet van toepassing op

 • stagiairs
 • leidinggevenden A4 en A5 (wel met toestemming van de leidinggevende en op voorwaarde dat de goede werking van de dienst niet verstoord wordt)
 • mandaathouders

Duur

Je kan tijdens je loopbaan 60 maanden deeltijdse loopbaanonderbreking nemen. Statutairen kunnen enkel halftijdse loopbaanonderbreking nemen. Een deeltijdse loopbaanonderbreking duurt minimum drie en maximum twaalf maanden.

Je moet de prestaties ofwel elke dag, ofwel volgens een andere vaste verdeling over de week verrichten.

Voorbeelden


Je werkt halftijds:

 • je werkt elke week 2,5 dagen
 • de ene week werk je enkel in de voormiddag, de andere in de namiddag
 • de ene week werk je één dag, de andere vier dagen

Elke week moet je minstens 1 dag werken. Als je halftijds werkt, is het niet mogelijk om twee weken wel en twee weken niet, of een week wel en een week niet te werken.

Aanvraag

Je vraagt de loopbaanonderbreking minstens drie maanden vooraf schriftelijk aan via je personeelsdienst, de premie vraag je aan bij de RVA. Een verlenging kun je drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode aanvragen. Statutairen kunnen het verlof voortijdig stopzetten met een opzegperiode van twee maanden, contractuelen kunnen dit na onderling overleg met hun werkgever. Soms aanvaardt je organisatie andere termijnen.

Na overgang van een contractuele naar een statutaire functie, ontvang je geen nieuw kapitaal voor je loopbaanonderbreking(en).

Bijzonderheden en gevolgen

voor

Contractuelen

Als contractueel kunnen je prestaties verminderd worden met de helft, een derde, een vierde of een vijfde. Verwar deeltijdse loopbaanonderbreking met een vijfde niet met de vrijwillige vierdagenweek. Bij die laatste moet je verplicht een dag per week kiezen waarop je thuis blijft en bij loopbaanonderbreking kan je bijvoorbeeld elke dag iets vroeger stoppen.

Contractuelen die volgens een deeltijds uurrooster werken, hebben beperktere mogelijkheden voor een deeltijdse loopbaanonderbreking.

 • Ze moeten minstens 3/4 werken om in aanmerking te komen voor een halftijdse loopbaanonderbreking
 • Als die voorwaarde vervuld is, moeten ze minstens 50% blijven werken
 • Ze mogen hun prestaties niet verminderen met 1/3, 1/4 of 1/5

Contractuelen kunnen vanaf 55 jaar onbeperkt deeltijds werken (of vanaf 50 jaar in bepaalde uitzonderingssituaties (zware beroepen en knelpuntberoepen)).

Gevolgen

 • Recht op wedde: als je je loopbaan deeltijds onderbreekt, ontvang je je wedde voor de verminderde prestaties en een uitkering van de RVA, als 50+’er krijg je een hogere uitkering
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja
Statutairen

Als statutair kan je enkel halftijdse loopbaanonderbreking nemen. Je kan bovendien vragen om periodes van volledige loopbaanonderbreking om te zetten in periodes van halftijdse loopbaanonderbreking, wanneer je 60 maanden halftijdse loopbaanonderbreking volledig uitgeput zijn.

Voorbeeld: Je hebt je 60 maanden halftijdse loopbaanonderbreking volledig uitgeput en hebt nog een krediet van 50 maanden voltijdse. Je kan hiermee bijvoorbeeld 12 maanden halftijdse loopbaanonderbreking nemen. Je krediet voor voltijdse loopbaanonderbreking wordt dan wel 38 maanden en niet 44!

 • De periodes van deeltijdse loopbaanonderbreking die je opnam vóór 1 december 1998 of die liepen op 1 december 1998 (en die laatste voor de toegestane duur) worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van het recht op 60 maanden halftijdse loopbaanonderbreking. Voor de personeelsleden die op dat moment reeds vastbenoemd waren in een federale dienst is het alsof ze nog geen deeltijdse loopbaanonderbreking genomen hebben.
 • Periodes van deeltijdse loopbaanonderbreking (vermindering met een derde en een vierde) die opgenomen werden tussen 1 december 1998 en 30 juni 2002 worden wel aangerekend op het maximum van 60 maanden.

Gevolgen

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: als je je loopbaan halftijds onderbreekt, ontvang je 50% van je wedde en een uitkering van de RVA
 • Vermindering ziektekrediet: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 16 februari 2015.