Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Gewoon stelsel

Voltijdse loopbaanonderbreking

Deeltijdse loopbaanonderbreking

Als contractueel personeelslid kun je je loopbaan voltijds of deeltijds onderbreken. Als statutair personeelslid kun je je loopbaan voltijds of halftijds onderbreken. Voor stagiairs is loopbaanonderbreking niet mogelijk.

Pagina laatst gewijzigd op 09 maart 2011.