Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Halftijdse vervroegde uittreding

Algemeen

Dit verlof is van toepassing op de federale personeelsleden die vóór 1 januari 2012 al in het systeem van halftijds vervroegde uittreding werkten. Ben je pas na 1 januari 2012 gestart, dan zijn de bepalingen van de halftijds werken vanaf 55 of 50 op jou van toepassing. Werk je bij de lokale besturen, griffies en parketten of de federale politie, neem dan contact op met je personeelsdienst. Hier gelden andere bepalingen.

Dit verlof is enkel van toepassing op statutairen.

Het verlof duurt minimaal één maand en maximaal tien jaar. Je werkt elke maand met een werkkalender van halve of volledige dagen die later nog aangepast kan worden.

Je kan de halftijdse vervroegde uittreding wel opschorten bij:

 • ouderschapsverlof
 • adoptieverlof of opvangverlog
 • verlof voor loopbaanonderbreking:
  • om palliatieve zorg te verstrekken
  • voor het bijstaan van een lid van het gezin of aan een familielid
  • voor het verstrekken van verzorging aan een lid van het gezin of aan een familielid.

Na afloop van een verlof hierboven val je gewoon terug op de halftijdse vervroegde uittreding.
 

Tijdens de periode van halftijdse vervroegde uittreding mag je geen winstgevende activiteiten uitoefenen op je vrije dagen. Het syteem mag ook niet gecumuleerd worden met andere vormen van deeltijds werken.

De gevolgen voor het pensioen zijn afhankelijk van verschillende factoren. Hiervoor neem je best contact op met de Federale Pensioendienst.
 

Gevolgen

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: je ontvangt een maandelijkse wedde die gelijk is aan 50% van je voltijdse wedde aangevuld met 295,99 euro. Je kan afzien van de inning van de premie. De premie wordt aangepast bij onderbreking voor de verloven hierboven opgesomd.
 • Vermindering ziektekrediet: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Pagina laatst gewijzigd op 01 april 2017.