Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Mobiliteit naar de Rechterlijke Macht

Je kan als statutair personeelslid van een FOD of een andere federale organisatie solliciteren voor een vacante functie bij de Rechterlijke Macht (een hof, een rechtbank, een griffie, een parketsecretariaat of een ondersteunende dienst van de Rechterlijke Macht). Daarvoor kan je een intrafederale mobiliteit vragen.

Voorwaarden hiervoor zijn:

  • je administratief in dienstactiviteit of beschikbaarheid bevinden
  • de voorwaarden vervullen die gevraagd worden door de Rechterlijke Macht
  • niet de eindvermelding `onvoldoende' of `te verbeteren' hebben gekregen tijdens je laatste evaluatie
  • geen voorwerp uitmaken van een tuchtprocedure.

Je kan solliciteren voor elke functie van hetzelde niveau of dezelfde klasse. Je kan eveneens solliciteren voor elke functie naar een hoger niveau of een hogere klasse, als je aan de voorwaarden voor bevordering naar een hoger niveau of aan de anciënniteitsvoorwaarden voldoet.

Als je slaagt voor de selectie word je in de weddenschaal geïntegreerd waarbij je minstens evenveel verdient, als de mobiliteit plaatsvond in hetzelfde niveau en in dezelfde klasse. Als de mobiliteit plaatsvond in een hoger niveau of een hogere klasse, gaat het gepaard met een weddeverhoging.

Pagina laatst gewijzigd op 06 februari 2020.