Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Je wil binnen je organisatie bewegen (mutatie)

Vrijwillige mutatie, mutatie van ambtswege en tijdelijke mutatie

Bij indiensttreding beslist de Voorzitter van het Directiecomité of zijn afgevaardigde tot welke dienst van zijn administratie het statutair personeelslid behoort.

Vrijwillige mutatie

Het statutair personeelslid kan zich kandidaat stellen voor een open job voor mutatie in een andere dienst van zijn administratie op voorwaarde dat hij beantwoordt aan de vereisten van de functie. De voorzitter van het Directiecomité of zijn afgevaardigde vergelijkt de titels en verdiensten in het licht van de generieke en technische competenties van de functie, en beoordeelt welke kandidaat het best voldoet aan de vereisten van de functie.

Ontdek de verhalen van Evelien (Pensioendienst) en Hilde (FOD Mobiliteit en Vervoer )

                                            
                       

Hier kan je andere getuigenissen vinden

"Interne mutaties bieden kansen voor de medewerker en voor de organisatie"

Marc De Durpel, P&O-directeur bij de Pensioendienst: "Ik ben ervan overtuigd dat interne mutaties zowel de medewerker als de organisatie kansen bieden: enerzijds krijgt de medewerker de kans om zijn talenten te ontwikkelen en nieuwe dingen uit te proberen, anderzijds kan de organisatie zich op die manier richten op de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers."

Lees hier de volledige getuigenis van Marc De Durpel

De steun van de collega's en de hiërarchie is waardevol

Alexandre en Sébastien werken allebei bij de Pensioendienst. De ene heeft de functie van de andere overgenomen. Ze leggen ons uit hoe belangrijk ze het vonden dat ze op de steun van hun collega's en van de hiërarchie konden rekenen toen ze van functie veranderden.

Lees hun getuigenis.

"Een interne mutatie is de ideale oplossing voor wie zich goed voelt binnen zijn organisatie" 

Dat is de mening van Grégory, die op zoek ging naar een nieuwe professionele uitdaging en ontdekte dat hij die binnen zijn eigen organisatie kon vinden.

Lees zijn getuigenis.

 

Tijdelijke mutatie

Een statutair personeelslid kan wegens gezondheidsproblemen of ernstige familiale of sociale problemen gemuteerd worden naar een andere administratieve standplaats voor een maximumduur van 12 maanden.

Mutatie van ambtswege

Een personeelslid kan in 4 situaties van ambtswege overgeplaatst worden:

  1. de verhuizing van een dienst naar een andere administratieve standplaats
  2. gedeeltelijke of totale overname van de bevoegdheden van een dienst waartoe het statutair personeelslid behoort, door een andere administratieve standplaats
  3. gedeeltelijke overname van de competenties van een dienst waartoe het statutair personeelslid behoort, door een of meerdere diensten in een andere administratieve standplaats
  4. daling van de werklast van de dienst in verhouding tot het aantal personeelsleden.

Een statutair personeelslid dat werkt in een dienst van één van de hierboven beschreven situaties, kan altijd vrijwillige mutatie vragen. Hij zal voorrang krijgen. Mutatie van ambtswege wordt dan geactiveerd om het effect in bovengenoemde situaties te verzachten.

 

Pagina laatst gewijzigd op 08 oktober 2018.