Skip to main content

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden staan steeds duidelijk vermeld in het selectiereglement.

Je hoeft geen Belg te zijn om voor de overheid te komen werken. De Belgische federale overheid moedigt immers de diversiteit aan via campagnes van de cel Diversiteit van de FOD Beleid en Ondersteuning en Selor.

Je hoeft ook niet tweetalig te zijn: kennis van één van de drie landstalen is genoeg. Taaltests worden alleen georganiseerd als de kennis van een andere taal vereist is voor de functie (diplomatie).

Meer info

  • over een specifieke vacature: kijk in het selectiereglement
  • over diploma's.

Pagina laatst gewijzigd op 01 maart 2017.