Skip to main content

Koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

Pagina laatst gewijzigd op 24 juni 2010.