Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

FOD P&O: 2001-2011

Date: 

Cover verslag 10 jaar FOD P&OIn het verslag van 10 jaar FOD P&O komt de evolutie van de opdrachten van de FOD van 2001 tot 2011 aan bod. 8 thematische hoofdstukken vertellen de lezer welke acties er ondernomen werden en welke resultaten er geboekt werden:

  • 10 jaar in dienst van zijn opdrachten
  • 10 jaar reglementering en HR-planning
  • 10 jaar rekrutering
  • 10 jaar ontwikkelen
  • 10 jaar op mensenmaat
  • 10 jaar begeleiding
  • 10 jaar in de wereld
  • 10 jaar in cijfers

Pagina laatst gewijzigd op 27 juli 2012.