Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Sociale dialoog: investeren in de publieke sector

Date: 

Op 26 juni 2020 heeft het Europees Comité voor de Sociale Dialoog van de Centrale Administraties (SDC CGA) de "Verklaring over de Covid-19-pandemie en de gevolgen ervan: investeren in de publieke sector" aangenomen.

Door vertegenwoordigers van de werkgevers (EUPAE - European Public Administrations Employers) en de vakbonden van de werknemers (TUNED - Trade Unions National and European Administration Delegation) in de openbare sector bijeen te brengen, wil dit comité:

  • de situatie verbeteren in de werking van de overheidsdiensten en de normen inzake arbeidsvoorwaarden
  • de sociale dialoog op nationaal niveau bevorderen
  • zijn adviserende rol bij het uitwerken van het Europese beleid dat een impact heeft op de administraties van de centrale regeringen op te nemen.

Sinds dit jaar wordt EUPAE, die 18 regeringen van de Europese Unie samenbrengt, voorgezeten door België, in de persoon van Jacques Druart, directeur-generaal a.i. van het DG Interne Ondersteuning (FOD BOSA), bijgestaan door Bruno Neckebroeck en Florence Van Oeteren, dienst Vakbondsstatuut van het DG Rekrutering en Ontwikkeling (FOD BOSA).

Deze verklaring is het resultaat van uitwisselingen tussen deze sociale partners in het kader van de Covid-19-pandemie.

Download

Pagina laatst gewijzigd op 31 juli 2020.