Skip to main content

COMMnet: programma 2019

Date: 

COMMnet (het netwerk van de federale communicatoren) stelt jaarlijks een activiteitenprogramma rond actuele thema’s aan hun leden voor. Enkele weken vóór elke activiteit ontvangen de leden een uitnodiging met alle info per mail.

 

 

Programma 2019

Februari 2019

Webschrijven: van wegklikken naar doorklikken

Helder, duidelijk, informerend of aanzettend tot actie, vlot scanbaar en goesting gevend om verder te lezen: een webtekst moet het allemaal hebben. Deze workshop leert je hoe het moet aan de hand van veel voorbeelden en door te oefenen met je eigen teksten. We volgen hierbij de richtlijnen van de federale digitale communicatiestrategie.

21 juni 2019

Voor iedere organisatie, een communicatie…(dienst)

In een steeds veranderd communicatieklimaat is het van belang af en toe eens op de pauzeknop te duwen en stil te staan bij waar je als communicatiedienst mee bezig bent. Wat betekent ‘iedereen communiceert’ voor de organisatie, werking en rol van jouw communicatiedienst? Wat doe je nog zelf, waar houd je controle over en wat laat je los? Wat kan werken in jouw organisatie en welke competenties heb je daarvoor nodig? En hoe ga je concreet aan de slag om kwalitatieve communicatie te garanderen?

Deze ontmoeting biedt je sprekers, getuigenissen en uitwisselingen onder collega’s om je zowel te inspireren als ideeën te geven waar je mee verder kan.

22 oktober 2019

Make your website great again

Hoe kunnen we als communicatiemensen bijdragen tot een betere digitale communicatie in de publieke sector? Hoe voldoen we aan de verwachtingen van onze verschillende doelgroepen en hoe kunnen we hun gebruikerservaring verbeteren?

In de voormiddag zullen we ingaan op de digitale trends. In de namiddag leggen we het accent op de beschikbare tools en de goede praktijken om onze websites te verbeteren.

28 november 2019 Grafisten centraal
Een workshop, uitwisseling, een inspirerende spreker of getuigenis: alles kan op deze dag, speciaal voor grafisten. Onderwerp en formule worden gekozen op basis van jouw voorstellen. Ideetjes? Laat het ons weten.

 

My COMMnet
Heb je een 'goede praktijk' of een interessant project dat je wil delen? Organiseer je een workshop of een seminarie rond communicatie en wil je dit openstellen naar leden van COMMnet? Of heb je net een vraag die je graag wil voorleggen?
 

Wij steunen je initiatief, contacteer ons !

Het programma COMMnet is een initiatief van de FOD Beleid en Ondersteuning (DG Interne Ondersteunende Dienst) en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (AD Externe Communicatie).

 

Pagina laatst gewijzigd op 20 september 2019.