Skip to main content

Stuurgroep federale diversiteit: jaarverslag 2017

Date: 

Het jaarverslag 2017 van de stuurgroep federale diversiteit illustreert de gemeenschappelijke verwezenlijkingen en het belang dat de FOD Beleid en Ondersteuning en al zijn federale partners hechten aan diversiteitsmanagement in het HR-beleid.

Pagina laatst gewijzigd op 10 oktober 2018.