Skip to main content

Zelfevaluatie-instrument Kennismanagement voor managers

Date: 

Cover zelfevaluatie-instrument km voor managersDit instrument heeft de vorm van een vragenlijst die opgesteld is naar het CAF-model (Gemeenschappelijk Zelfevaluatiekader voor Overheidsdiensten).

Het doel is de managers te helpen om een diagnose te stellen van het Kennismanagement binnen hun organisatie en zo de meest pertinente strategie te definiëren.

Er wordt een participatieve aanpak voorgesteld: de directie stelt een evaluatiegroep samen die representatief is voor de organisatie. De directie onderzoekt de resultaten van de evaluatie en legt dan de prioriteiten vast.

Pagina laatst gewijzigd op 21 februari 2011.