Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Generaties en teamsamenwerking in de Belgische federale overheid

Date: 

Illustratie jong en oud FedwebIn het kader van de vergrijzing en de vernieuwing van het federaal personeelsbestand heeft de FOD P&O Vlerick Leuven Gent Management School de opdracht gegeven een studie uit te voeren. Die studie moest een antwoord geven op de volgende vragen:

  • Hoe werken de verschillende generaties samen in de federale organisaties?
  • Welke factoren hebben een invloed op deze samenwerking? Op welke manier speelt leeftijd hierbij een rol?
  • Welke acties kunnen ondernomen worden om de samenwerking te verbeteren?

Aan de hand van de studie, die uitgevoerd werd bij 3 federale organisaties (de FOD Volksgezondheid, de RVA en het Rijksarchief), kon men tot een aantal nuttige vaststellingen en verbeteringspistes komen voor de HR-verantwoordelijken, de managers en de teamchefs.

Pagina laatst gewijzigd op 13 mei 2011.