Skip to main content

Generaties en teamsamenwerking in de Belgische federale overheid

Date: 

Illustratie jong en oud FedwebIn het kader van de vergrijzing en de vernieuwing van het federaal personeelsbestand heeft de FOD P&O Vlerick Leuven Gent Management School de opdracht gegeven een studie uit te voeren. Die studie moest een antwoord geven op de volgende vragen:

  • Hoe werken de verschillende generaties samen in de federale organisaties?
  • Welke factoren hebben een invloed op deze samenwerking? Op welke manier speelt leeftijd hierbij een rol?
  • Welke acties kunnen ondernomen worden om de samenwerking te verbeteren?

Aan de hand van de studie, die uitgevoerd werd bij 3 federale organisaties (de FOD Volksgezondheid, de RVA en het Rijksarchief), kon men tot een aantal nuttige vaststellingen en verbeteringspistes komen voor de HR-verantwoordelijken, de managers en de teamchefs.

Pagina laatst gewijzigd op 13 mei 2011.