Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

CoP: analysekit voor een CoP-coördinator

Date: 

Als coördinator van een bestaande CoP kun je de analysekit gebruiken om een stand van zaken op te maken. De analysekit bestaat uit 2 tools:

  1. Het  CoP-kompas (XLSX, 232.63 KB): een vragenlijst waarmee je als coördinator de maturiteit van de community kunt nagaan. Het CoP-kompas helpt je een antwoord te vinden op de vraag: waar staan we met de CoP en in welke richting willen we verder evolueren? Het resultaat wordt automatisch in een grafiek weergegeven. Het kompas is bedoeld om je te inspireren en ideeën te geven voor verdere verbetering van de CoP.
  2. De  Enquête voor leden (DOCX, 77.01 KB): de vragenlijst peilt naar de algemene tevredenheid van de leden over de werking van de CoP en de meerwaarde die ze ervaren. Tegelijk wordt een aantal vragen gesteld als input voor het CoP-kompas (bv. Impact van de CoP). Je kunt deze enquête apart gebruiken of in combinatie met het kompas.
    • De enquête is beschikbaar in word-versie, zo kun je hem aanpassen en er zelf een online enquête van maken. Je kan ook gebruik maken van het  mailvoorbeeld (DOCX, 24.04 KB) dat bij de enquête hoort.
    • Je kunt ook beroep doen op de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) om de (standaard)vragenlijst bij je leden te laten afnemen.  Zie productfiche (DOCX, 24.84 KB) voor de voorwaarden en verdere info.

Pagina laatst gewijzigd op 22 februari 2018.