Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Beheer van belangenconflicten in het Belgisch federaal administratief openbaar ambt

Date: 

De FOD Budget en Beheerscontrole heeft een online handleiding uitgegeven voor alle federale personeelsleden die zich afvragen of ze in een eventuele toestand van belangenconflict zijn beland.

Pagina laatst gewijzigd op 15 februari 2011.