Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Stapsgewijs naar een beleid voor agressiebeheersing

Date: 

Deze gids is bestemd voor wie zich binnen de overheid bezig houdt met welzijn op het werk: de preventieadviseur, de leidinggevende ambtenaren, de stafdienst P&O… 

De handleiding stelt een planmatige aanpak voor om een beleid rond agressiebeheersing uit te stippelen. Het is een uitgave van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie.

Pagina laatst gewijzigd op 28 januari 2010.