Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Evaluatieverslag strategisch beleidsplan diversiteit 2015-2018

Date: 

Het meerjarenverslag dat in 2019 door de federale stuurgroep diversiteit werd gepubliceerd, illustreert de gemeenschappelijke verwezenlijkingen en het belang dat door de FOD Beleid en Ondersteuning en haar federale partners wordt gehecht aan diversiteitsmanagement in het hr-beleid. Het kijkt ook naar de toekomst en stelt strategische aanbevelingen voor om hr-actoren, management en beleidsmakers te inspireren.

Pagina laatst gewijzigd op 09 oktober 2019.