Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Actieplan diversiteit in het federaal openbaar ambt / 2005 - 2007

Pagina laatst gewijzigd op 12 december 2008.