Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Is de federale beloning marktconform?

Date: 

Verdient een federaal personeelslid nu meer of minder dan iemand met een vergelijkbare functie in de privésector? Of dan iemand die bij een andere overheid werkt?

Het antwoord is niet steeds eenvoudig 'ja' of 'nee'. De FOD Beleid en Ondersteuning bracht er een studie over uit.

Het onderzoek heeft als doel om de marktconformiteit van de federale overheid op het vlak van beloning in kaart te brengen voor de periode 2016 ten opzichte van de privé- en de publieke sector.

Pagina laatst gewijzigd op 30 maart 2017.