Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Is de federale beloning marktconform?

Date: 

Verdient een federaal personeelslid nu meer of minder dan iemand met een vergelijkbare functie in de privésector? Of dan iemand die bij een andere overheid werkt? Het antwoord is niet steeds eenvoudig 'ja' of 'nee'. De FOD Personeel en Organisatie bracht er een studie over uit.
 

Vergelijking met de privésector

De vergelijking met de privésector wordt jaarlijks geüpdatet, de peildatum is hier 1 februari 2015. De gegevens waarop de vergelijking gebaseerd is, dateren dus van ongeveer één jaar na de start van de nieuwe loopbanen, met als gevolg onvoldoende personeelsleden (<5%) in de nieuwe weddeschalen om al significante uitspraken te kunnen doen. De conclusies gelden dus voornamelijk voor personeelsleden met een ‘oude’ weddenschaal die onder de overgangsmaatregelen m.b.t. de nieuwe loopbanen van 1 januari 2014 vallen.
      

Vergelijking met de publieke sector

Voor de publieke sector worden de loopbanen om de twee jaar vergeleken, de vergelijkingsdatum is hier 1 mei 2014. Omdat hier geen reële observaties maar wel loopbanen met elkaar worden vergeleken, worden er zowel grafieken opgesteld voor de loopbanen in overgangsmaatregelen als voor de loopbanen in de nieuwe weddeschalen.
        

Werkwijze

Voor de vergelijking met de privésector worden de gegevens uit een databank van Hudson met meer dan 100.000 observaties vergeleken met een representatieve steekproef met reële gegevens bij de federale overheid.

Voor de vergelijking met de publieke sector worden de federale loopbanen vergeleken met gelijkaardige loopbanen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse overheid, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap.

De werkwijze wordt uitgebreid toegelicht in een bijlage bij de studie.

Pagina laatst gewijzigd op 12 april 2016.