Skip to main content

Covid-19: Aanpak voor een geleidelijke terugkeer naar de werkplek

Date: 

Het doel van de aanbevelingen in deze gids is om een transversale aanpak te hebben voor alle generieke functies van alle federale departementen, zodat elk departement een progressief plan kan opstellen voor de terugkeer naar de werkplek.

Deze versie is een aanpassing van de gids die tijdens de versoepelingen na de lockdown van 2020 werd gepubliceerd, in overeenstemming met de huidige geldende maatregelen. Afhankelijk van de beslissingen van het Overlegcomité kan/moet deze nota in de toekomst opnieuw worden aangepast.

De aanbevelingen in deze gids gelden vanaf 9 juni 2021 en gelden tot de mededeling van nieuwe aanbevelingen. Vóór deze datum blijft de gids ‘Covid-19 – aanpak voor een verstrengde lockdown’ van toepassing.

Deze gids kwam tot stand dankzij een samenwerking van de FOD Volksgezondheid en de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).

Pagina laatst gewijzigd op 31 mei 2021.