Skip to main content

Covid-19: aanpak voor een geleidelijke terugkeer naar de werkplek

Date: 

Deze gids kwam tot stand dankzij een samenwerking van de FOD Volksgezondheid en de FOD BOSA.

De gids werd opgesteld als aanbeveling voor de federale departementen, om als basis te dienen bij het opstellen van hun eigen plan voor de 'geleidelijke terugkeer naar de werkplek'. Deze gids is in lijn met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en wordt in functie daarvan aangepast.

Download

 

Pagina laatst gewijzigd op 31 juli 2020.