Skip to main content

Covid-19: aanpak voor een geleidelijke terugkeer naar de werkplek

Date: 

Deze publicatie kwam tot stand dankzij een samenwerking van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD BeleidĀ en Ondersteuning.

Het doel is om de verschillende federale organisaties aanbevelingen te doen met het oog op een geleidelijke terugkeer van medewerkers naar het werk, in het kader van de gezondheidscrisis van het Covid-19-Coronavirus.

Pagina laatst gewijzigd op 08 mei 2020.